Voisiko kunnalliset palvelut suorittaa ilman rekisteröitymistä

Olet varmasti jossakin kohtaa elämäsi aikana joutunut ottamaan osaa kunnan tarjoamiin palveluihin. Yksi seikka, joka aiheutti ongelmia etenkin aikaisemmin oli paperilla suoritettava rekisteröinti. Yhdelle paperille saattoi joutua täyttämään useita kohtia. Nämä kysymykset olivat vieläpä lähes aina samoja. Mikä on osoitteesi, mikä on numerosi ja niin edelleen. Eikö olisikin erittäin kätevää, jos kaikkiin palveluihin pystyisi kirjautumaan […]

Tulevaisuus sote-uudistuksen jälkeen

Sosiaali- ja terveyspalvelut on tulevaisuudessa tarkoituksena toteuttaa täysin erillä tavalla kuin nykyisin. Sote-uudistuksen myötä pyritään uudenlaiseen ja laaja-alaiseen terveydenhuoltoon joka rakentuu yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tulevaisuudessa, kun sote-uudistus on tapahtunut ja siirtymä on saatu tehtyä, on tarkoitus saada parempaa ja kustannustehokkaampaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Uusien maakuntien asukkaat saavat valita itse kaikki tarvitsemansa sote-palvelut ja ne saa […]

Uuden maakunnan toiminta

Uuden maakunnan toiminnan lähtökohtana on taata toimiva kokonaisuus, jossa jokaisen asukkaan tarpeet huomioidaan jopa yksilötasolla. Arvopohja perustuu yksilöiden tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Sote-uudistuksen perusteella tarkoitus on järjestää toimiva ja kustannustehokas terveydenhuolto vuoteen 2050 mennessä. Toimintasuunnitelma ei ole täysin valmis sillä nykyinen lainsäädäntö sote-uudistuksesta ei ole täysin valmis. Sipilän hallituksen ensimmäinen tavoite oli käynnistää maakuntauudistus vuoden 2019 […]

Maakuntahallinto ja sote-digitalisaatio

Maakunnissa sen ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto, siihen kuuluu Keski-Suomessa 69 vaaleilla valittua edustajaa. Asukkaat äänestävät itse valtuustoon parhaat mahdolliset henkilöt, jotka toimivat asukkaiden edunvalvojina. Valtuusto määrittää millä kriteereillä palveluita tarjotaan asukkaille, ja mitä palvelut ovat. Kunnallinen itsehallinto ei kuitenkaan lakkaa, vaan ne siirtyvät maakunnan vastuulle. Esimerkiksi sivistystoimi säilyy kunnan vastuulla. Maakuntavaalit pidetään jatkossa kuntavaalien yhteydessä, […]

Sote-uudistus Keski-Suomessa

Keski-Suomessa sote-uudistusta varten järjestetään paljon tilaisuuksia, joissa käsitellään sote-uudistusta myös asukkaiden näkökulmasta. Sote-uudistus on välttämätön Keski-Suomelle varsinkin ikääntyvien sukupolvien takia. Maakunnille annetaan enemmän päätösvaltaa julkisille palveluille. Palveluiden halutaan tukea ihmisten terveyttä entistä paremmin. Keski-Suomessa sote-uudistuksella halutaan vähentää terveydenhuollon tasa-arvo eroja, kuormitusta ja myös sen kustannusten kasvua. Keski-Suomen maakuntaan kuulu 22 kuntaa, uudistus ei vaikuta niihin […]