Tulevaisuus sote-uudistuksen jälkeen

Sosiaali- ja terveyspalvelut on tulevaisuudessa tarkoituksena toteuttaa täysin erillä tavalla kuin nykyisin. Sote-uudistuksen myötä pyritään uudenlaiseen ja laaja-alaiseen terveydenhuoltoon joka rakentuu yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tulevaisuudessa, kun sote-uudistus on tapahtunut ja siirtymä on saatu tehtyä, on tarkoitus saada parempaa ja kustannustehokkaampaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Uusien maakuntien asukkaat saavat valita itse kaikki tarvitsemansa sote-palvelut ja ne saa […]

Uuden maakunnan toiminta

Uuden maakunnan toiminnan lähtökohtana on taata toimiva kokonaisuus, jossa jokaisen asukkaan tarpeet huomioidaan jopa yksilötasolla. Arvopohja perustuu yksilöiden tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Sote-uudistuksen perusteella tarkoitus on järjestää toimiva ja kustannustehokas terveydenhuolto vuoteen 2050 mennessä. Toimintasuunnitelma ei ole täysin valmis sillä nykyinen lainsäädäntö sote-uudistuksesta ei ole täysin valmis. Sipilän hallituksen ensimmäinen tavoite oli käynnistää maakuntauudistus vuoden 2019 […]

Sote-uudistus Keski-Suomessa

Keski-Suomessa sote-uudistusta varten järjestetään paljon tilaisuuksia, joissa käsitellään sote-uudistusta myös asukkaiden näkökulmasta. Sote-uudistus on välttämätön Keski-Suomelle varsinkin ikääntyvien sukupolvien takia. Maakunnille annetaan enemmän päätösvaltaa julkisille palveluille. Palveluiden halutaan tukea ihmisten terveyttä entistä paremmin. Keski-Suomessa sote-uudistuksella halutaan vähentää terveydenhuollon tasa-arvo eroja, kuormitusta ja myös sen kustannusten kasvua. Keski-Suomen maakuntaan kuulu 22 kuntaa, uudistus ei vaikuta niihin […]