Kokoustiedote: Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksessa työn alla ovat mm. henkilöstötietojen keruu sekä asiantuntijatyöryhmien ensimmäiset väliraportit

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen johtoryhmän 12.1.2017 kokoustiedote:

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään muutostukeen. Henkilöstöjärjestöt ja esimiehet ovat tärkeässä asemassa huolehtimalla esim. säännöllisistä tilannekatsauksista. Ennakoiva yhteistoiminta työpaikoilla auttaa sekä henkilöstöä että esimiehiä.

Hallitus julkisti joulukuussa lausuntokierroksen perusteella tehdyt muutokset maakunta- ja sote-lakiluonnoksiin. Harmillista on Kuhmoisten siirtyminen Pirkanmaan maakuntaan. Erinomaista on pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen maakunnittain.

Henkilöstötyöryhmä valmistelee henkilöstösiirtoja koskevia toimenpiteitä. Tällä hetkellä kootaan henkilöstötietoja niistä organisaatioista, joita muutos koskee. Kokonaistiedot ovat käytettävissä kevään aikana. Henkilöstötyöryhmä korostaa erityisesti henkilöstön muutostuen tarvetta ja sen resursointia viimeistään syksystä eteenpäin. Tukipalveluiden henkilöstö- ja tehtäväjärjestelyt vaativat erityistä paneutumista, jotta sekä kunnat että maakunta pystyvät huolehtimaan palveluista.

Kaikki maakuntapalvelujen asiantuntijatyöryhmät ovat koonneet nykytilanteen kuvauksia osana väliraporttiensa valmistelua. Useita palveluita ja tehtäviä on mahdollista koota selvästi nykyistä eheämmiksi kokonaisuuksiksi. Työryhmien välistä vuoropuhelua lisätään kevättalven aikana, jotta päällekkäiseltä suunnittelulta vältytään. Kunta-maakunta – suhteen selkiyttäminen edellyttää tiivistä työskentelyä kuntien kanssa. Väliraportit esitellään poliittiselle ohjausryhmälle 17. helmikuuta.

Lisäksi johtoryhmä käsitteli seuraavat asiat:
– merkitsi tiedoksi Psykologiliiton ja TYPOn (työllisyyspoliittisen yhteistyöryhmän) kannanotot
– totesi, että aluekehitys ja strateginen suunnittelu –työryhmää vetää ryhmän varapuheenjohtaja siihen asti, kunnes ohjausryhmä nimeää eläköityvän Hannu Korhosen sijalle uuden puheenjohtajan
– pyysi sote-työvaliokuntaa ehdottamaan Keski-Suomen kolmatta edustajaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen sopimuksen valmisteluryhmään
– totesi sote- ja maakuntauudistuksen huomioimisen Keski-Suomen uuden maakuntaohjelman laatimisessa.

 

Johtoryhmän kokousmuistio tulee kokonaisuudessaan näille nettisivuille lähipäivinä: johtoryhmä.

Johtoryhmän seuraava kokous on pe 3.2. klo 14.
Poliittisen ohjausryhmän seuraava kokous on pe 17.2., jolloin myös kaikkien asiantuntijatyöryhmien väliraportit esitellään.

 

Lisätiedot:
muutosjohtaja, maakuntajohtaja Tapani Mattila, 040 595 0011
projektipäällikkö Pirjo Peräaho, 040 591 0760.

 

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.