Uudistuksen valmistelu on käynnistynyt hyvin Keski-Suomessa, väliaikaishallinnon suunnittelu alkaa

Sote- ja maakuntauudistuksen johtoryhmän 3.2.2017 kokoustiedote

Johtoryhmä evästi asiantuntijatyöryhmien jatkotyöskentelyä.  Väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen resursointi herättää huolta.  Lisäksi johtoryhmä sai tilannekatsauksen talous, kiinteistöt ja tukipalvelut –työryhmältä.

 Keski-Suomen asiantuntijatyöryhmien työ edennyt hyvin

Sote- ja maakuntauudistuksen asiantuntijaryhmät ovat laatineet yhteisen aikataulun mukaisesti karkean tason hahmotelmia palvelukokonaisuuksista sekä koonneet havaintoja ja oivalluksia uudistuksen vaikutuksista Keski-Suomessa. Maakuntatason työskentelyyn kuitenkin vaikuttavat monet linjaukset, joihin tarvitaan valtakunnallisia päätöksiä. Käytännössä asiantuntijaryhmien on ennakoitava kansallisia linjauksia parhaan tämänhetkisen tietämyksensä pohjalta. Asiantuntijaryhmien lisäksi palveluiden integrointia ja tärkeitä yhteistyösuhteita (kuten kunta-maakunta, yritykset-järjestöt-maakunta) tarkastellaan kevään aikana myös useissa työpajoissa sekä osana meneillään olevia kehittämishankkeita. Työryhmien väliraporttimateriaali on johtoryhmän kokousaineiston liitteenä.

Johtoryhmä odottaa työryhmien pohtivan seuraavassa vaiheessa tulevaisuuden palveluita ja palvelukanavia sekä ottavan asiakkaat laajemmin suunnitteluun mukaan. Lisäksi työryhmien tulee valmistella vaihtoehtoja palvelutuotannosta ja järjestämistehtävistä.

Johtoryhmän tuleviin tehtäviin kuuluu uuden maakuntastrategian hahmottelu, joka käynnistetään kuluvan kevään aikana.

Väliaikaishallinnosta vilkas keskustelu

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua varten perustetaan väliaikainen valmistelutoimielin, joka vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta 1.7.2017 alkaen. Sopimusneuvottelut käynnistetään maaliskuussa ja niitä johtaa lakiluonnoksen mukaisesti Keski-Suomen liitto. Tarkoituksena on, että maakuntahallitus asettaisi toimielimen viimeistään 16.6. kokouksessaan neuvottelussa sovitun mukaisesti.

Johtoryhmä oli huolissaan siitä, miten viranhaltijoista koostuvaan valmistelutoimielimeen saadaan paras mahdollinen osaaminen. Henkilöstöresurssit ovat kaikissa organisaatioissa tiukat eivätkä kunnat mielellään luovu parhaista osaajistaan. Huolena on myös sijaisjärjestelyistä syntyvien lisäkustannusten kattaminen. Keski-Suomi saanee vuodelle 2017 noin 400 000 – 500 000 euron valtion avustuksen väliaikaishallinnon kustannuksiin eikä se kata kaikkia kustannuksia. Henkilöstön edustuksesta toimielimessä huolehditaan.

Voimaanpanolain luonnos ei sisällä säädöksiä väliaikaishallinnon poliittisesta ohjauksesta. On kuitenkin selvää, että toimielin tarvitsee poliittisen keskustelukumppanin valmistelun tueksi. Keski-Suomen liitto onkin kutsunut puolueiden piirijärjestöt keskustelemaan 22.2., millä periaatteilla poliittinen ohjaus järjestetään väliaikaishallinnon ajaksi.

Valmistelutoimielin toimii maalis-huhtikuuhun 2018 saakka, jolloin maakuntavaltuuston valitsema uusi maakuntahallitus aloittaa työnsä.

Tilannekatsaus talousasioista

Talous, kiinteistöt ja tukipalvelut –työryhmä on tarkastellut uudistuksen taloudellisia vaikutuksia kuntiin, tukipalveluiden järjestämistä sekä sopimusten luettelointia. Ryhmän puheenjohtajan Ari Hirvensalon kanssa johtoryhmä keskusteli mm. maakunnallisen palvelukeskusyhtiön perustamisesta. Asia vaatii pikaisesti selkeitä valtakunnallisia linjauksia. Keskustelua kuntien ja maakunnan tukipalveluiden organisoinnista jatketaan kunnanjohtajien kokouksessa.

 

Johtoryhmän kokousmuistio kokonaisuudessaan täällä: http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/johtoryhma/

Poliittisen ohjausryhmän seuraava kokous on pe 17.2., jolloin myös kaikkien asiantuntijatyöryhmien väliraportit esitellään.
Lisätiedot:

muutosjohtaja, maakuntajohtaja Tapani Mattila, 040 595 0011
projektipäällikkö Pirjo Peräaho, 040 591 0760.

 

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.